Sport Stacking - układ 3-3-3

Sport Stacking - Cykl

Trzeci i najbardziej skomplikowany układ w sport stackingu - składa się z trzech faz: najpierw jest układ 3-6-3, później 6-6, później 1-10-1, a na kończymy układem od którego zaczynaliśmy - czyli 3-6-3.

Faza 2 - Układ 6-6

Krok 3: Układanie 6-6

Używając metody 3-2-1 ułóż pierwszą wieżę z 6 kubków, a następnie drugą używając tej samej metody.

Krok 4: Składanie 6-6 i przejście do 1-10-1

Użyj pierwszą 6-kę (złożoną częściowo - po 3 kubki w każdej ręce) by złożyć drugą 6-kę jak pokazane.

Zakończ nakładający wszystkie kubki na 1 stos. Jesteś gotów do 1-10-1

Następny krok - Cykl - układ 1-10-1